english version
 
Index Copernicus 4,10
MNiSW 2 pkt
Wydania archiwalne on-line
Wyszukiwarka
Autor

Tytuł

Słowa kluczowe

 

Postawy pielęgniarek wobec umierania i śmierci pacjenta
[pełna wersja - pdf]

Streszczenie

Wprowadzenie. Obcowanie z pacjentami umierającymi jest bogatym doświadczeniem dla pielęgniarek i wymaga od nich odpowiedniego przygotowania oraz właściwej postawy. Kontakt ze śmiercią chorych wiąże się ponadto z przeżywaniem różnorodnych emocji, co niejednokrotnie wpływa na psychikę pielęgniarek oraz ich stosunek do życia.
Cel pracy. Poznanie postaw personelu pielęgniarskiego wobec chorych umierających, ukazanie emocji i przeżyć towarzyszących pielęgniarkom w przypadku śmierci pacjentów oraz ocena wpływu doświadczenia śmierci chorych na życie osobiste respondentów.
Materiał i metody. Badanie przeprowadzono wśród 120 osób czynnie pracujących w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza. Jako narzędzie badawcze posłużył kwestionariusz ankietowy skonstruowany specjalnie na potrzeby badań.
Wyniki. 53% respondentów pamięta swoje pierwsze zetknięcie się ze śmiercią pacjenta, a 58% było świadkiem śmierci, która w szczególny sposób stała się dla nich ważnym i niezapomnianym przeżyciem. Większość pielęgniarek w miarę możliwości stara się towarzyszyć pacjentowi umierającemu oraz jego rodzinie, często tym kontaktom towarzyszy jednak uczucie smutku (70%), współczucia (67%) oraz bezradności i bezsilności (58%). Doświadczenie śmierci pacjentów u 73% ankietowanych wpływa na postrzeganie ich własnej śmierci, a u 55% również na ich życie osobiste. Zdaniem prawie wszystkich badanych (99,2%) kontakt z pacjentami umierającymi uczy pewnych wartości i postaw.
Wnioski. Śmierć pacjenta jest dla personelu pielęgniarskiego doświadczeniem, które wywołuje wiele emocji – głównie negatywnych. Wywiera wpływ nie tylko na aspekty pracy zawodowej, ale również na życie osobiste, psychikę, nastrój czy system wartości pielęgniarek (Piel. Zdr. Publ. 2011, 1, 3, 217–223).

Słowa kluczowe: umieranie, śmierć, postawy pielęgniarek, emocje pielęgniarek.

 

 
Od 12 maja 2014 r. prace będą przyjmowane drogą elektroniczną przez stronę internetową czasopisma za pomocą Editorial System. Więcej informacji o tym programie można znaleźć w zakładce Nadsyłanie prac.

Najwięcej wyświetleń

Karolina Jakieła, Sylwia Krzemińska, Adriana Borodzicz-Cedro, Marta Arendarczyk

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wpływające na powstawanie odleżyn u pacjentów leczonych na oddziale anestezjologii i intensywnej terapii

[streszczenie]

Lucyna Sochocka

Postrzeganie zawodu pielęgniarki/pielęgniarza przez studentów kierunku pielęgniarstwo na kolejnych etapach kształcenia

[streszczenie]

Katarzyna Pająk

Zdrowie – paradygmat czy przyzwyczajenie? Humanistyczna refleksja nad medycznymi przyzwyczajeniami definiowania pojęcia „zdrowie”

[streszczenie]

Teresa Niechwiadowicz-Czapka

Wybrane zagadnienia opieki pielęgniarskiej w aspekcie przygotowania psychicznego pacjenta do zabiegu chirurgicznego

[streszczenie]

Katarzyna Szwamel, Lucyna Sochocka

Opinia średniego personelu medycznego szpitalnego oddziału ratunkowego na temat agresywnych zachowań pacjentów

[streszczenie]© 2011 - 2014 Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu